Publicerad: 22 november 2017

SibeR kvalitetssäkrar psykologisk behandling via internet

Allt fler landsting erbjuder psykologisk behandling via internet. SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret, är till för att kvalitetssäkra terapin.

– Det finns vetenskapligt stöd för att internetbehandlingsprogram ger resultat. Men vi vet inte
exakt hur de fungerar när vi omsätter programmen i klinik, med olika patientgrupper och i skilda vårdsammanhang. Därför är det viktigt med ett standardsystem för uppföljning, säger Cecilia Svanborg, psykiater och registerhållare för SibeR.

Hon påpekar att SibeR i första hand ska ses som ett verktyg för verksamheterna själva att få återkoppling på det arbete som utförs.

– Alla terapeuter är intresserade av att göra ett bra jobb och av att veta hur det går för patienterna. SibeR synliggör både effekter av behandling och det arbete som görs på respektive enhet. På så vis blir SibeR också ett hjälpmedel i konkret förbättringsarbete.

Idag kan internetbehandling av fem diagnoser registreras i SibeR: depression, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom samt sömnbesvär. Antalet diagnoser kommer att utökas successivt utifrån verksamheternas behov.

Automatisering ska förenkla

– Än så länge måste uppgifterna matas in manuellt i kvalitetsregistret. Vi arbetar nu på att få till integrationslösningar mellan plattformen Stöd och Behandling och olika journal- och vårdsystem så att uppgifter ska kunna hämtas in automatiskt till SibeR. För att klara det är samverkan med enheter i landet centralt, säger Cecilia Svanborg.

Enheter i Örebro, Stockholm och Uppsala har redan börjat registrera behandlingar i SibeR. Antalet vårdenheter förväntas öka i takt med att internetbehandlingen byggs ut. Att komma igång med registrering är lätt, utförlig information finns på SibeRs hemsida.

Mer information hos SibeR

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!