Publicerad: 30 mars 2017

Patienter testar digital vårdplan i cancervården

Nu ska patienter få möjlighet att prova en digital vårdplan för cancer i plattformen Stöd och behandling. Under våren genomförs pilottester i två regioner.

Min vårdplan är en del av den nationella cancerstrategin och innehåller bland annat information om patientens diagnos och vilka utredningar patienten ska göra och när. Under året ska en digital vårdplan för cancer att testas i Region Uppsala och Region Östergötland tillsammans med 1177 Vårdguiden. I Jönköping testas vårdplanen på bröstonkologen och i Uppsala på en kirurgmottagning,

– I Östergötland har vi fokus på prostatacancer. Vi kommer att köra piloter på urologkliniker i Norrköping och i Linköping, säger Rebecca Stenfeldt, kontaktsjuksköterska i Norrköping och samordnare i Region Östergötland.

– Det är en utmaning eftersom en del av våra patienter är lite till åren och inte så vana vid datorer,  men jag tror att det kommer att vara en intressant del av kommunikationen med vården och användbart för deras behandling.

Piloter fram till sommaren

Den 10 april startar Region Östergötlands piloter. Patienterna får då frågan om de vill vara med och om de är intresserade av att använda en digital vårdplan. Rebecca Stenfeldt räknar med att cirka sex till åtta patienter på varje plats genomför studien, som pågår fram till sommaren. Det kommer dels att vara nya patienter, dels patienter med diagnos sedan tidigare, som kan jämföra den nya digitala vårdplanen med den tidigare pappersplanen.

– Den vårdplan som funnit hittills har varit omfattande och i pappersform, men många vill kunna använda dator för att få information och kunna sitta hemma och läsa sin vårdplan. De kommer även att kunna styra mer nu då de kan notera själva i planen så att vi kan se det.

– Vi hoppas att patienterna ska uppfatta att vårdplanen känns användbar och enkel jämfört med tidigare, säger Rebecca Stenfeldt.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!