Publicerad: 24 november 2017

Pågående granskning av program för internetbehandling

Under 2017 granskas internetbaserade behandlingsprogram för depression och ångestsyndrom av Nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling. Syftet är att stödja landsting och kommuner i vilka program förmedlade via internet som har en viss kvalitet.

Kompetensgruppens granskning utförs enligt en bestämd arbetsprocess och utlåtandena sammanställs utifrån ett standardiserat upplägg. När de är klara publiceras utlåtandena här på SKL:s webbplats.

Under 2017 har kompetensgruppen tagit fram utlåtanden för tre depressionsprogram. Till dessa utlåtanden finns en inledning om internetförmedlad behandling av egentlig depression, mild till medelsvår, med kognitiv beteendeterapi. Det går också att ta del av utgivarnas ifyllda
värderingsmallar med fakta om respektive program.

För närvarande granskar kompetensgruppen ytterligare 15 behandlingsprogram där depressionsprogrammen är prioriterade. Därefter granskas programmen för ångestsyndrom. Samtliga utlåtanden planeras att bli klara till årsskiftet 2017/2018.

Under 2018 planerar kompetensgruppen att testa en modell för bedömning av stödprogram. De kommer även att följa upp tidigare utlåtanden och eventuellt granska ytterligare program.

Publicerade utlåtanden om internetbaserade behandlingsprogram

Färdiga utlåtanden

Depression

 • Depressionsbehandling 1.0 , utgivare Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm
 • Depressionshjälpen 2.0, utgivare Psykologpartners
 • Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0, utgivare Livanda

Utlåtanden klara till årsskiftet 2017/2018

Depression

 • Depression Här & Nu, Mindfulnesscenter AB
 • Internetbehandling för depression, utgivare Region Örebro län
 • Depression, utgivare Akademiska sjukhuset

Ångestsyndrom

 • Oroshjälpen, utgivare Psykologpartners
 • Internethjälpen vid ångestproblem, utgivare Livanda
 • Ångestsyndrom Här & Nu, utgivare Mindfulnesscenter AB
 • Mindfulness vid ångest, utgivare Mindfulnesscenter AB
 • Ångesthjälpen, utgivare Psykologpartners
 • PTSS/PTSD, utgivare Louise von Essen
 • Ångesthjälpen ung, utgivare Psykologpartners
 • Fri från panik, utgivare CAREIT
 • Internethjälpen vid oro, utgivare Livanda
 • Paniksyndrom, utgivare Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm
 • Social fobi, utgivare Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm
 • Social fobi, utgivare Akademiska sjukhuset

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!