Publicerad: 4 september 2017

Nytt verktyg banar väg för unik möjlighet att utvärdera vården

I år startar utvecklingen av ett verktyg som möjliggör dataexport från plattformen Stöd och behandling. I praktiken handlar det om en funktion som underlättar överföring av data till externa analysverktyg, till exempel statistikprogram.

– Dataexport för forskning och uppföljning gör att man på ett användarvänligt och strukturerat sätt kan få ut information från till exempel studier och projekt inom den egna vårdenheten, säger Viktor Kaldo, docent och utvecklingsansvarig vid internetpsykiatrienheten inom Stockholms läns landsting, som varit produktägarstöd i utvecklingen av Stöd och behandling och kravställare för den nya funktionen.

Fram till dags dato har enskilda vårdenheter generellt sett varit hänvisade till IT-avdelningar eller andra centrala funktioner för att få ut statistik och rapporter från sina olika forskningsprojekt. Funktionen för dataexport för forskning och uppföljning öppnar helt nya möjligheter.

– Nu blir det enkelt att extrahera data ur systemet för att till exempel se hur en viss behandling har fungerat i stort när man använder Stöd och behandling. På så vis kommer det nya verktyget att bidra till en långsiktig kvalitetssäkring av vården.

Utvärderingar utifrån annan typ av data möjlig

Eftersom möjligheten är helt ny när det gäller Stöd och behandling kan det dröja en tid innan användningen av det nya verktyget når sin fulla potential.

­– Ett flertal medarbetare inom hälso- och sjukvården är inte vana vid att ha tillgång till den här typen av information. Till en början kanske många inte vet vad man ska göra med den, även om den är enkel att få ut. Men exempelvis psykologer har en gedigen utbildning i att använda statistik, och forskare är ofta mycket intresserade av att samverka med klinisk verksamhet för att hjälpa till med utvärderingar.

– Steget fram till att inom den reguljära vården börja grunda utvärderingar på data som är direkt relevant för patienten, till exempel deras självskattade mående snarare än antal besök eller mängd utskriven medicin, har blivit betydligt kortare, säger Viktor Kaldo.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!