Publicerad: 15 februari 2018

Ny internetbehandling mot stress

Ett nytt internetbaserat behandlingsprogram mot stress tas just nu fram av SKL:s Uppdrag psykisk hälsa tillsammans med Linköpings universitet. Behandlingen är tänkt att kunna ges via plattformen Stöd och behandling.

Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig stress och programmet ska kunna användas i behandlande syfte för att minska stress och utmattningsbesvär, men också för att förebygga
sjukskrivningar på grund av stress. I nuläget består programmet av åtta moduler och är tänkt att pågå under lika många veckor. Rickard Bracken är ansvarig för Uppdrag psykisk hälsas arbete med programmet.

- Vi tittar på stressfaktorer både i arbete och familjeliv. Genom att träna på modulerna så lär man sig olika strategier. I en modul övar man på att hantera stressande tankar och att öka
sin flexibilitet och acceptans i förhållande till det. En annan handlar om hur man håller kvar och arbetar med det man lärt sig.

Programmet mot stress bygger på behandlingsmetoderna kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) men även på aktuell forskning och tillämpning inom modern arbets- och organisationspsykologi, arbetsmiljö och rehabilitering.

- Det som är intressant är att programmet inte bara har fokus på att hantera stressen, utan det griper även in i flera olika områden och kombinerar dem. Både arbetsmiljöperspektivet och
organisationsperspektivet är med, tillsammans med KBT, säger Rickard Bracken.

Bra verktyg ihop med arbetsmiljöarbete

Inom uppdraget för psykisk hälsa ingår att förebygga psykisk ohälsa riktat mot arbetslivet. Rickard Bracken menar att det inte är tillräckligt med ett behandlingsprogram för att stödja medarbetare i riskzon för stress, att hitta strategier och kunna leva med det. Det är också viktigt att arbetsgivaren arbetar med arbetsmiljövillkoren och skapar bra förutsättningar för den anställde.

- Vi ser att den här typen av program, som är internetbaserade och kan ges till många, är en viktig förutsättning för att arbetsgivaren ska få bra verktyg tillsammans med det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Det är rimligt att behandlingsprogrammet även skulle kunna användas på arbetsplatsen.

Programmet beräknas vara klart till årsskiftet och ska därefter testas i en RCT-studie under våren 2017 för att titta på effekten.

Mer om behandlingsprogrammet hos Uppdrag psykisk hälsa

Fakta

Internetbaserat program för stress och utmattning består i nuläget av åtta grundmoduler:

 • Om stress & utmattning – vad händer kroppen vid långvarig stress.
 • I balans –olika övningar om återhämtning och avslappning.
 • Värderingar – om arbete, familjeliv, föräldraskap, vänner, fritid med mera.
  Ett hållbart liv – stressfaktorer inom arbete- och familjeliv, förutsättningar för ett hållbart
  arbetsliv.
 • Tankar – flexibilitet och acceptans i förhållande till stressande tankar.
 • Utmaningar – att hantera stressrelaterade situationer i arbetet och på fritiden.
 • Bättre sömn – sömnhygieniska råd, sömnstrategier, sömnrestriktion och sömndagbok.
 • Vidmakthållande & avslut – kunskaper och förändringar samt egen plan för att hålla förändringen vid liv.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!