Publicerad: 1 september 2017

Nära start för två pilotprojekt med digital SIP

Just nu pågår ett intensivt arbete med att få de sista pusselbitarna på plats inför starten av två pilotprojekt med en digital samordnad individuell plan, SIP, i plattformen Stöd och behandling.

– Det återstår några juridiska utmaningar som måste lösas innan vi kan sätta igång, säger Annika Davidsson, projektledare på SKL.

Pilotprojekten ska testa en lösning för en digital SIP som gör det möjligt för den enskilde och aktörer att enkelt kunna ta del av planen och kommunicera med varandra med stöd av Stöd och behandling. Den ursprungliga planen var att starta piloterna under hösten.

– En digital lösning för SIP i Stöd och behandling gör det möjligt, både för den enskilde och för aktörer från kommuner och landsting, att på ett smidigt sätt ta del av planen och kommunicera med varandra. Det är en viktig fråga och vi startar så snart vi har juridiken på plats, säger Annika Davidsson.

Säkert sätt att utbyta information

I Blekinge, som tillsammans med Södertälje kommun är en av de två pilotkommunerna, ser man fram emot att delta i projektet.

– En digital SIP gör att vi får tillgång till ett säkert sätt att utbyta information med personer och organisationer utanför hälso- och sjukvården. Genom säker inloggning kan alla inblandade, inklusive den enskilde och dennes närstående, på ett enklare sätt aktivt delta i planeringen, och kommunikationen mellan parterna underlättas, säger Ingrid Hoffmann, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Landstinget Blekinge.

Information om samlad individuell plan, SIP

Fakta

De parter som ingår i utvecklingsarbetet med att skapa en prototyp för en digital SIP är:

  • representanter från Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL
  • programansvarig för nyutveckling i plattformen, SKL
  • personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa (från Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH vuxenpsykiatrin i Stockholms läns landsting
  • socialpsykiatrin i Södertälje kommun
  • Landstinget Blekinge - Barn och Ungdomspsykiatrin
  • Socialtjänsten i Ronneby kommun.

Arbetet bedrivs i form av en förstudie och planen är att användbarheten kommer att testas i en mindre pilot under våren 2018.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!