Publicerad: 21 juni 2018

Motion lika bra som terapi vid psykisk ohälsa

Trots att psykisk ohälsa är en vanlig sjukskrivningsorsak finns mycket lite forskning om behandlingsresultat för patienter som behandlas i primärvården. Senaste året har det dock kommit ny forskning som visar att internet-KBT och fysisk träning är bra mot depression.

Regassa är ett forskningsprojekt som undersökt effekten av fysisk aktivitet jämfört med både internetbaserad kognitiv beteendeterapi och traditionell behandling. Det övergripande målet har varit att bredda behandlingsalternativen med enkla genomförbara alternativ, både som självständiga metoder och som tillägg till medicinering och andra insatser.

Nära tusen personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa deltog i studien. Resultaten visar att både internet-KBT och fysisk träning hade en större positiv effekt på depressionssymtom jämfört med traditionell behandling i primärvård. Studien visade också att effekten på depressionssymtomen var densamma, oavsett om den fysiska träningen var lätt, medel eller intensiv.

Tillbaka till arbetet

I Regassa undersöktes även hur många sjukskrivna som återgått till arbete efter avslutad terapi. Efter tolv månader var så många som 43,2 procent tillbaka i någon form av arbete. Det var ingen skillnad i antal mellan de som behandlats med sedvanlig terapi eller de som behandlats med internet-KBT och fysisk träning.

Ett annat projekt inom samma område är PRIM-NET, där syftet var att utvärdera om behandling av depression i primärvården kan förbättras genom användning av internet-KBT.

Den studien visar att psykologisk behandling via nätet är ett lika effektivt behandlingsalternativ som traditionell terapi. Forskningsledaren Cecilia Björkelund skriver i en kommentar till resultaten att internet-KBT bör bli ett av primärvårdens behandlingsalternativ som kan erbjudas individer med mild till måttlig depression.

Regassa-projektet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Projektet PRIM-NET

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!