Publicerad: 21 februari 2019

Många fördelar med integration av journalen i Stöd och behandling

Arbetet med att utveckla en lösning för överföring av information från Stöd och behandling till journalsystem fortsätter.

Förstudier och lösningsförslag har tagits fram av 1177 Vårdguiden i samarbete med landstingen i Dalarna och Östergötland. Nästa steg är att tillsammans med journalsystemleverantörer skapa en lösning för journalintegration i plattformen Stöd och behandling. Denna utveckling måste kravställas, prioriteras och finansieras av respektive kundgrupp för journalsystem.

– Den stora nyttan med att ha en journalintegrationslösning i Stöd och behandling är att man slipper dubbeldokumentation, vilket kommer att ge en minskad administrativ börda, säger
Åke Nilsson, IT-handläggare vid Region Uppsala.

Region Uppsala tillhör kundgruppen för journalsystemet Cambio Cosmic där samtliga medlemmar, som representerar nio landsting, ser positivt på journalintegration. Enligt Åke Nilsson är utmaningen i ett kommande utvecklingsarbete inte bara rent teknisk. Det är viktigt att informationen, både i Stöd och behandling och i journalen, har en vårdnära struktur.

– För att informationen ska vara användbar för uppföljning ska strukturen inte degenereras mellan Stöd och behandling och journalen, utan bibehållas. Det behövs för att den ska kunna kan länkas vidare och hamna på rätt ställe i exempelvis ett kvalitetsregister.

– Det här är ingen enkel utmaning, men när en sådan lösning finns på plats i Stöd och behandling kommer den att möjliggöra såväl ökad kvalitet som säkerhet i vårdkedjan, säger Åke Nilsson.

Inera om arbetet med journalintegration i plattformen Stöd och behandling

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!