Publicerad: 23 november 2017

Ledningsstöd banar väg för plattformen Stöd och behandling

SKL har under hösten erbjudit ledningsstöd till landsting och regioner som arbetar med att föra in plattformen Stöd och behandling i sin organisation.

Arbetet inom hälso- och sjukvården är historiskt sett organiserat enligt stuprörsmodellen. För att få full utväxling av de möjligheter som plattformen Stöd och behandling erbjuder krävs att olika enheter och verksamheter kopplas ihop.

– Att gå från traditionell terapi till behandling via internet handlar om att ändra sitt arbetssätt i grunden. Det krävs att man ser över sin organisation, roller och ansvar samt funderar över hur arbetet ska bedrivas och hur införandet ska genomföras, säger Anette Cederberg, programledare för nyutveckling Stöd och behandling.

Samstämmig bild

Region Norrbotten höll en tvådagars workshop tillsammans med SKL, som både rätade ut en del frågetecken och tydliggjorde den fortsatta vägen framåt.

– Vi hade redan genomfört en pilot och ville ha hjälp med nästa steg, säger Catharina Nordin, projektledare för införandet av Stöd och behandling i regionen.

För att skapa en samstämmig bild i organisationen om vad införandet av plattformen Stöd och behandling innebär bjöds chefer och nyckelpersoner in från en rad olika verksamhetsområden.

– Införandet sveper över många enheter och det var svårt att få in det nya arbetssättet i befintlig struktur. Här har vi fått god hjälp på vägen av SKL. Workshopen mynnade bland annat ut i en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet.

Hållbar implementering

Ledningsstödet resulterade även i att Catharina Nordins uppdrag som projektledare förlängdes.

– Att genomföra en enskild pilot är en sak, breddinförande en helt annan. I syfte att få en bra utveckling av internetbaserad behandling och en hållbar implementering av plattformen i vår region planeras arbetet fortsätta i form av ett införandeprojekt. Workshopen tydliggjorde att Stöd och behandlingsplattformen inte är något man bara sjösätter, det är en process som kräver arbete.

Under 2017 har SKL gett ledningsstöd till landstingen i Västmanland, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten. Just nu pågår en utvärdering som ska ligga till grund för ett beslut om stödet ska erbjudas även under nästa år.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!