Publicerad: 6 april 2017

KBT via internet lika effektiv som vanlig KBT

Kognitiv beteendeterapi via internet, iKBT, är både kostnadseffektiv och kliniskt effektiv. Det visar en ny rapport från enheten för internetpsykiatri vid Psykiatri Sydväst i Stockholm.

Åtta års behandlingar av depression, paniksyndrom och socialt ångestsyndrom har utvärderats vid enheten för internetpsykiatri på Huddinge sjukhus. Resultaten visar att alla tre grupperna rapporterar signifikant hållbar förbättring med internet-KBT.

– Syftet med undersökningen är att redovisa resultatet av internetbehandling i vården, hur det går för vanliga patienter i den vanliga vården, säger Nils Lindefors, verksamhetschef Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus i Stockholm.

– Vi kan se att internetförmedlad behandling är likvärdig med sedvanlig behandling i grupp. Dessutom är den kostnadseffektiv då man kan behandla fyra eller fler personer under samma behandlartid som en vanlig behandling. Den enda begränsningen är tillgängligheten på behandlare.

Stöd av behandlare

De behandlingar som internetpsykiatrin genomfört är evidensbaserade, kliniskt effektiva och likvärdiga med vanlig KBT. Behandlingen har tio moduler, efter varje avslutad modul görs en avstämning med psykolog som granskar framstegen och ger återkoppling och stöd till patienten för att gå vidare i behandlingen.

– Vi har gjort ett antal jämförande studier och det finns internationella studier där man kunnat bevisa att behandlingsresultatet kvarstår med internetbehandling, om det genomförs med behandlarstöd. Man får alltså samma effekt som vanlig KBT, säger Nils Lindefors.

Varje år söker cirka 1500 patienter iKBT hos internetpsykiatrin varav hälften får behandling. Resten erbjuds rådgivning och hänvisning till annan behandling. Patienterna anmäler sig via 1177:s e-tjänster där de loggar in med bank-id och fyller i ett antal screeningfrågor. Nästan alla patienter kommer från Stockholm eftersom behandling och diagnostik görs på enheten i Huddinge där de träffar en läkare för bedömning innan behandlingen kan starta.

Försök pågår med läkarbedömning via internet på plattform Stöd och behandling, vilket kan göra hela processen digital

– Fördelen med internetbehandling är att den är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, på patientens egna villkor. Patienten kan både utföra behandlingen och ta del av
instruktionerna när och var man vill. Det är viktigt för alla, både när det gäller transporttiden och för flexibiliteten, säger Nils Lindefors.

Studien Internet-KBT ger effektiv behandling i Läkartidningen

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!