Publicerad: 2 maj 2018

KBT i hemmet möjligt genom video

Just nu ingår Västerbottens läns landsting i en pilot för att testa och utvärdera kognitiv beteendeterapi (KBT) via video i plattformen Stöd och behandling. Video gör det möjligt att behandla fler patienter per behandlare. På så vis effektiviseras vården.

- Inom Västerbotten har vi under många år jobbat med video i vården. Men vi behövde hitta enklare lösningar för att kunna kommunicera med invånarna, säger Thomas Molén, strateg för Vård på distans och samordnare för piloten i Vll.

Västerbottens erfarenheter har gjort att de kan se nya möjligheter och behov av video i vården. De var därför ett naturligt val som pilotlandsting när Inera skulle utveckla videotjänster i den nya plattformen Stöd och behandling.

- Det är efterfrågat att kunna erbjuda patienterna behandling i hemmet eftersom det ger en flexibilitet som passar både personal och patienter. Vi kan ge patienterna en ökad service och samtidigt minska resandet, ett arbetssätt som passar in både i glesbygd och storstad, säger Thomas Molén.

Specialistkompetens når fler

I den lösning som nu tas fram paketeras videon in i ett behandlingsprogram. En hel behandling kan då ske hemifrån. I Västerbottens pilot ska en basutbildad psykoterapeut som redan tidigare jobbat med KBT via video vara behandlare. Målet är att verksamheten i Storuman ska bilda modell, med en terapeut som arbetar mot andra orter i inlandet.

- Med hjälp av video kan de som är utbildade arbeta över större områden och vi kan erbjuda
specialistkompetens på orter som inte har kunnat tillhålla det tidigare.

person sitter framför tv och talar med med KBT-terapeut via video

Behandlaren Karin Gebart Hedman på Storuman sjukstuga samtalar med en patient via video.

Att använda video ställer vissa tekniska krav. Patienterna måste ha tillgång till dator eller surfplatta, internetuppkoppling med tillräckligt bra kvalitet som måste kunna verifieras innan mötet. Dessutom ska patienten kunna hantera tekniken. Video är ett komplement som passar bra för vissa patienter.

Videomöten med Karin Gebart Hedman på Storumans sjukstuga

Fakta

Västerbottens läns landsting ansluter till plattformen Stöd och behandling 1 december 2015. Första behandlingsprogram är iKBT för ångest och depression. Parallellt görs pilottest av KBT via video i behandlingsplattformen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!