Publicerad: 14 juni 2018

Kännedomen om plattformen Stöd och behandling behöver öka

Idag använder alla landsting plattformen Stöd och behandling och allt fler har börjat erbjuda invånarna internetbaserade stöd och behandlingar. Nu vill SKL sprida information om tjänsten för att ytterligare öka användningen.

Uppföljning av stöd- och behandlingsplattformen, rapport, SKL 2017 (PDF, nytt fönster)

Nya e-tjänster i hälso- och sjukvården bidrar till förbättrad tillgänglighet och en effektiv och jämlik vård, men också till ökad delaktighet hos invånarna. Med införandet av den tekniska plattformen och nationella e-tjänsten Stöd och behandling (SoB) har vårdgivare fått möjlighet att erbjuda stöd, behandling och utbildning till invånare på ett säkert sätt via internet.

Under 2016 började flera landsting/regioner att lägga upp olika program på plattformen som vårdverksamheter kan använda. Och invånarna är vana vid att använda digitala tjänster, därför
behöver fler verksamheter erbjuda stöd och behandling på distans.

- Vi ser en stor potential i plattformen Stöd och behandling och den kan användas i större utsträckning än vad som sker idag. Landstingen kan behöva stimulera fler verksamheter att erbjuda stöd och behandling som en del i den vanliga vården, men även undersöka ytterligare användningsområden inför framtiden så att plattformen kan utvecklas ytterligare, säger Anna
Östbom, handläggare vid Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Intervjuer med landstingen

I samband med breddinförandet av Stöd och behandling har SKL gjort en intervjuundersökning om hur användningen av plattformen ser ut i landstingen och vilka program som erbjuds. SKL har även tittat på hur landstingen använder tjänsten i sina organisationer och hur kännedomen om tjänsten kan öka.

- Det är viktigt att ledningarna i landstingen tar ansvar för verksamhetsutvecklingen för att få ut mer nytta av plattformen och de tjänster den erbjuder. Fler tjänster för plattformen kommer att utvecklas framöver. I och med att en digital SiP (samordnad individuell plan) tagits fram
så kommer även kommunerna att kunna delta i utvecklingen av tjänster för plattformen, säger Anna Östbom.

SKL kommer att tillsätta en arbetsgrupp tillsammans med 1177.se och Inera för att se på vilket sätt Stöd och behandling kan utveckla e-hälsa i både landsting och kommuner. I samband med det kommer även kommunikationsinsatser ske riktat mot kommuner för att öka kännedomen om plattformen.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!