Publicerad: 15 oktober 2018

Juridiskt dokument klargör hur program får delas

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram ett juridiskt dokument som klargör hur vårdgivare kan dela stöd- och behandlingsprogram med andra kommuner, landsting och regioner.

Inera driver och erbjuder den nationella plattformen Stöd och Behandling (SoB), som ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånare på ett säkert sätt via nätet. Plattformen är en teknisk lösning där vårdgivare kan lägga stöd- och behandlingsprogram som de själva har tagit fram eller har upphandlat.

– En del vårdgivare vill dela med sig av de stöd- och behandlingsprogram som de själva har tagit fram till andra vårdgivare. I något fall har Sveriges Kommuner och Landsting dessutom erhållit program från forskare på universitet och fått rätt att sprida dem till sina medlemmar. Frågan har då uppkommit om vilka juridiska möjligheter det finns att dela stöd- och behandlingsprogram med varandra, säger Hampus Allerstrand, förbundsjurist vid SKL.

SKL har därför tagit fram ett dokument som ska klargöra för kommuner, landsting och regioner vad som gäller om landsting vill dela program med varandra. Där framkommer bland annat att det finns en ny bestämmelse i kommunallagen (9 kap 37 § KL) som ger landsting och kommuner en ökad möjlighet till avtalssamverkan. Bestämmelsen ger ett landsting, region eller kommun möjlighet att ingå avtal med ett annat landsting, region eller kommun med innebörden att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting.

Upphovsrätten viktig

– Bestämmelsen är inte prövad ännu, men det finns vissa skrivningar i förarbetena som indikerar att bestämmelsen inte ska användas för att låta landsting, regioner och kommuner lämna anbud i andra landsting, regioner och kommuners upphandlingar. Det är därför lämpligt att bara använda sig av möjligheten att dela ett stöd- och behandlingsprogram av ett annat landsting, region och kommun när det inte finns några konkurrerande produkter som erbjuds av privata företag, säger Hampus Allerstrand.

Det är också viktigt att klargöra vem som har upphovsrätten till verket och säkerställa att verket får delas, innan det delas. SKL har tagit fram en promemoria samt en avtalsmall för hur detta kan gå till.

PM: Rättsliga förutsättningar för att dela material på Stöd och Behandling (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!