Publicerad: 25 november 2016

Internetbehandling når nya patienter

När Region Örebro län rekryterade patienter till ett forskningsprojekt om kognitiv beteendeterapi via internet (iKBT) blev resultatet överraskande. Över en tredjedel av patienterna hade aldrig tidigare sökt behandling för psykiska problem eller depression.

Fredrik Holländare, psykolog, med. dr och ansvarig forskare, menar att helt nya grupper av patienter kunde nås genom att erbjuda behandlingen via 1177 Vårdguidens webbplats. Att så många som en tredjedel av de som behandlades inte hade haft kontakt med psykiatrin eller primärvården tidigare var oväntat.

– De har gått in på 1177.se av någon annan anledning än att söka internetbehandling, till exempel för att boka om tid. Då har de sett erbjudandet om internetbehandling för depression och sökt. De har kommit till oss genom att vi finns i ett nytt sammanhang, inte bara i väntrummet där man oftast söker deltagare.

Enligt Fredrik Holländare har flera patienter uppgett att de anmälde sig till behandlingen för att det var tillgängligt, annars hade de inte sökt. Många uppger också att de inte velat söka hjälp för psykiska problem, eller inte tyckt att de behövt det.

– Det är en grupp som inte tidigare har sökt hjälp för att de tycker att det är pinsamt att säga att de har psykiska problem. Däremot har det känts mindre pinsamt att fylla i ett formulär via 1177 och att vi sedan ringer upp dem.

Stor bredd på ålder och geografisk spridning

Över 600 patienter anmälde sig till studien för iKBT varav 270 valdes ut till behandling. 36 procent hade då inte haft kontakt med psykiatrin eller primärvården tidigare. Av de övriga deltagarna har 34 procent haft kontakt med primärvården innan de anmälde sig och så många som 30 procent hade haft kontakt med psykiatrin, en hög andel, menar Fredrik Holländare.

– Några har höga nivåer av symptom på depression och 40 procent hade provat medicinering. Så vi har med en bredd av patienter med olika svårighetsgrad inom depression.

Deltagarna även haft en stor geografisk spridning.

– Vi har öppnat upp för att ansöka för alla som är över 18 år i Örebro län. Här finns en stor stad, flera mindre städer och landsbygd. Personer från hela länet har visat intresse av att ingå och vi har deltagare från samtliga kommuner i länet.

Medelåldern på de som deltagit i studien är 40 år, den äldsta 91 år. Enligt Fredrik Holländare visar det att internetbehandling är en behandling för en bredd av åldrar och svårighetsgrader och att det talar för att det är bra med internetbehandling.

Fakta

  • Forskningsprogrammet om internetbaserad KBT för depression har genomförts av Region Örebro län.
  • Två internetbehandlingar mot depression har jämförts. En vanlig och en kondenserad med halverad omfattning. Innehållet i behandlingarna var detsamma. Syftet är att se hur omfattande ett program behöver vara för att ge effekt.
  • Samtliga behandlingar är klara och ettårsuppföljningen avslutas i juli 2017.
  • Det preliminära resultatet visar att behandlingen med mindre omfattning verkar ge lika bra effekt som den mer omfattande behandlingen.
  • När materialet är färdiganalyserat ska resultatet publiceras i vetenskapliga artiklar.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!