Publicerad: 3 november 2017

Införande av internetbehandling i intensivt skede

Tjugo landsting håller just nu på med att införa plattformen Stöd och behandling. Många är redan anslutna eller planerar att starta i januari. Till sommaren kommer samtliga landsting att vara igång med stöd- eller behandlingsprogram för invånare.

Tio landsting är i slutet av sitt införandeprogram och lägger nu in stöd- eller behandlingsprogram och sätter upp sin förvaltning. Två är klara och har redan börjat tillämpa plattformen. Övriga landsting har just påbörjat sin utbildning. Eva Lindholm är samordnare för införande och utbildning vid 1177 Vårdguiden:

Linda Ahlqvist och Eva Lindholm

Linda Ahlqvist och Eva Lindholm

- Vi genomför ett införandeprogram där landstingen träffas vid gemensamma workshops. Där varvar vi utbildning, information, erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete. Min uppfattning är att landstingen uppskattar den här typen av införandestöd där man kan lära av varandra.

Utöver workshops består införandestödet av eget arbete mellan tillfällena och webbinarier inom områden som exempelvis förvaltningsorganisation, kommunikation, juridik och upphandling. Linda Ahlqvist är förvaltningsledare för behandlingsplattformen:

- Vi har startat en nätverksgrupp där samtliga landsting är representerade. Tanken är att användarna ska medverka i utvecklingen av Stöd och behandling. De kommer att bli viktiga informationsbärare mellan verksamhet och nationell utveckling/förvaltning och kan sprida kunskap och erfarenheter mellan landsting och regioner.

Stöd och behandling utvecklas löpande

Under hösten har landstingen upphandlat de program de tänker erbjuda invånarna. Elva av femton landsting har valt behandlingsprogram inom kognitiv beteendeterapi (KBT) mot ångest, depressioner, stress eller sömnproblem. Några landsting utvecklar även eget innehåll, till exempel stödprogram som används inför en neuropsykiatrisk utredning eller inför ett läkarbesök.

Plattformen Stöd och behandling utvecklas kontinuerligt och i takt med att fler ansluter sig och ställer nya krav. Några nyheter är att det nu går att göra individanpassade aktivitetsplaner där invånaren får veta när den ska göra något, och registrera värden för aktiviteten. Andra exempel på nya förbättringar i verktyget är tydligare gränssnitt, bättre meddelandefunktioner och ny guide för invånare.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!