Publicerad: 4 april 2017

Fortsatt granskning av internetbehandlingsprogram

Nationella kompetensgruppen fortsätter granskningen av internetbaserade behandlingsprogram under 2017. Syftet är att säkra kvalitén på de program som används eller kommer att användas i den svenska hälso- och sjukvården.

Förra året påbörjade nationella kompetensgruppen granskningen av internetbaserade behandlingsprogram mot depression, ett arbete som är snart är färdigt. Nästa steg är att granska behandlingsprogram mot ångestsyndrom. Parallellt med bedömningarna har kompetensgruppen tagit fram en modell för hur granskningen av programmen ska gå till.

– Vi har jobbat fram principer och bedömningsgrunder för vad som är av vikt när man ska bedöma behandlingsprogram. Programmen ska bedömas både ur den behandlades synvinkel
och ur hälso- och sjukvårdens synvinkel, säger Cecilia Björkelund, läkare i Västra sjukvårdsregionen och ordförande i nationella kompetensgruppen.

Anpassade till svensk vård

Kompetensgruppen vill granska alla program som ordineras och ska användas i hälso- och
sjukvården. Det är viktigt att det är tydligt både för vilken patientgrupp programmet är till för och var programmet ska användas, till exempel inom psykiatrin, i primärvården eller vid rehabilitering. Cecilia Björkelund önskar att producenterna av programmen också ser bedömningen som något positiv och att den uppfattas som en hjälp att göra bra program ännu bättre.

– Vi är ett rådgivande organ och vi ska inte godkänna eller underkänna program, men vi ska
granska program och vara en instans som bidrar till att ta fram de program som är bäst anpassade till den svenska vården, och föra det vidare till beställarna i landstingen och regionerna.

– Allt bygger på frivillighet, det är regionens beställare som beställer och de kan ju också välja
att beställa program som inte vill bli granskade, men staten och SKL vill att de program som används i hälso- och sjukvården är granskade och används rätt, både i primärvården och den specialiserade vården, säger Cecilia Björkelund.

Granskningar publiceras under våren

De granskningar som är klara kommer landstingen att kunna ta del av under våren, troligen via SKL:s hemsida. Bedömningen kommer att bestå av den ifyllda bedömningsmallen och ett utlåtande från kompetensgruppen.

– Vi vill främja produktionen och användandet av den här typen av program för de patienter som de passar för. Så det är viktigt att det blir så snart som möjligt, säger Cecilia Björkelund.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!