Publicerad: 17 september 2018

Evidens viktigt även för stödprogram

Gränserna mellan internetbaserade stödprogram respektive behandlingsprogram kan vara flytande. I höst färdigställs en definition av vad stödprogram är.

Nationella kompetensgruppen för internetbaserat stöd och behandling arbetar nu med att ta fram en mall för granskning av stödprogram. I uppdraget ingår även att definiera vad stödprogram är.

– Det är faktiskt komplicerat, men en skillnad i förhållande till behandlingsprogrammen är att behandlingsprogrammen utgör en stor del av själva behandlingen, exempelvis internetbaserad KBT-behandling vid depression. Stödprogrammen är å andra sidan ett komplement till andra insatser, säger Cecilia Björkelund, ordförande för kompetensgruppen.

Hon exemplifierar med ett typiskt stödprogram som just nu testas i Sörmland. Det handlar om patientinformation om lämplig träning inför och efter operation av höftledsartros.

– Operationen är ju själva behandlingen och information om träning och rehabilitering ett kompletterande stöd, förklarar Cecilia Björkelund.

Effekt och effektivitet

En annan skillnad är att stödprogrammen används av patienten, medan behandlingsprogrammen kräver att vården är involverad. Uppföljningsrutinerna kan vara mindre strikta för stödprogrammen, medan behandlingsprogrammen förutsätter kontinuerligt stöd av och kontakt med behandlaren.

– Men även för stödprogrammen krävs någon form av evidens för effekt och effektivitet, säger Cecilia Björkelund.

Hon menar att den kommunikativa delen kan vara ännu viktigare i stödprogrammen, jämfört med behandlingsprogrammen, eftersom stödprogrammen riktar sig direkt till patienten.

– Det kan handla om design och grafisk form, om uttryck, ordval och tydlighet. Är texten lättförståelig? Kan patienten ta till sig informationen? Är den målgruppsanpassad? Allt detta måste man jobba mycket med i stödprogrammen, säger hon.

Mall för stödprogram i hälso- och sjukvården

Mallen för granskning av stödprogram kommer att kunna användas av landstingen, som får avgöra om någon särskild person ska ha i uppdrag att granska stödprogram.

– Det är viktigt att påpeka att vi endast tar fram en mall för granskning av de stödprogram som används i hälso- och sjukvården och som finansieras av allmänna medel. Utöver dessa finns ju en mängd appar och program som patienten kan ladda ned på egen hand, men de ingår inte i vårt arbete, säger Cecilia Björkelund.

Kompetensgruppen har arbetat med definitionen och mallen för stödprogram sedan våren 2018 och kommer att vara klar i höst.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!