Publicerad: 13 juni 2018

Enklare att forska och följa upp i Stöd och behandling

För att bättre stödja forskning och uppföljning har dataexportfunktionen utvecklats i Stöd och behandling. Nu kan de nya formaten testas av alla verksamheter som begär åkomst.

Utvecklingsarbetet har skett i ett projekt som drivs av SKL och Inera tillsammans med en referensgrupp bestående av forskare från Uppsala, Örebro, Kalmar och Stockholm. Projektet startade i juni 2017 och har bland annat resulterat i att det ursprungliga exportformatet av data (XML) har berikats och fått en tydligare struktur.

Bakgrunden till att dataexportfunktionen utvecklas är att den information som finns i Stöd och behandling ska tas bort efter en viss tid, oftast ett till två år, enligt de gallringsrutiner som finns i varje landsting. Information som berör behandlingen ska å andra sidan alltid journalföras.
När data måste gallras ut efter relativt kort tid är det svårt att bedriva långsiktig forskning på de stöd och behandlingar som ges via plattformen.

– För att underlätta forskning av data som finns i Stöd och behandling har en funktion som gör det möjligt att exportera data för forskning och uppföljning utvecklats. Nu finns möjlighet att följa upp mer data och fler parametrar och formatet är enklare att hantera, säger Maria Berglund, utvecklingsledare på Inera, Stöd och behandling.

Fler urvalsmöjligheter vid dataexport har tagits fram för att användarna ska kunna precisera vilka datamängder de vill exportera. Möjlighet att använda formatet CSV, som är kompatibelt med kalkylprogrammet Excel, har också utvecklats efter önskemål från forskarkåren.

Testat av flera verksamheter

– Det går att bestämma om personnummer och namn ska komma med i exporten eller om bara ålder och kön ska komma med. Det går också att ersätta personnumret med ett anonymiserat id, förklarar Maria Berglund.

Både XML och CSV visar data i klartext och kan öppnas för att läsas i en webbläsare (XML), respektive ett kalkylprogram (CSV).

– XML är Stöd och behandlings huvudsakliga filformat och har många bra egenskaper som
strukturerar data. Det som i första hand styr vilket filformat man väljer är vilket verktyg man ska använda för att behandla informationen i, säger Maria Berglund.

Verksamheter i Uppsala, Örebro, Kalmar och Stockholm har testat de båda formaten. Andra  verksamheter som har program i Stöd och behandling har nu också möjlighet att använda funktionen för att göra dataexport av enhetens information och för den egna enheten.

– Åtkomst till CSV ges till dataadministratörer via kontakt med Stöd och behandlings nationella förvaltning, säger Maria Berglund.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!