Publicerad: 13 juni 2018

Digital version av Min vårdplan Cancer testas och införs i vården

Min vårdplan Cancer är ett individualiserat patientstöd inom e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se. Nu testas och införs den nya digitala versionen i vården.

Det senaste året har en elektronisk Min vårdplan (e-MVP) utvecklats i e-tjänsten Stöd och behandling på 1177.se. År 2017 gjordes en mindre pilot där e-MVP testades i tre verksamheter i Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Uppsala. Piloten visade på god användbarhet då många patienter såg fördelar med att ha all information om sin cancersjukdom samlad på ett och samma ställe, tillgängligt dygnet runt oavsett var de befann sig.

Baserat på de goda erfarenheterna kommer landstingen att erbjudas att införa e-MVP med start under 2018. Nationellt stöd kommer att ges genom ett införandeprojekt, där Regionala Cancer Centrum (RCC) i samverkan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Inera samverkar. I november 2018 sker en avstämning då projektgruppen ska ta del av klinikernas erfarenheter och önskemål. För de landsting som önskar kan anslutning till Min vårdplan ske senare.

– Piloten visade också att vi i grunden behöver en generisk modell som fungerar för alla cancerdiagnoser och som sedan kan anpassas. Det senaste halvåret har vi tagit fram varianter för sex cancerdiagnoser och nu är vi redo för de övriga, säger Beatrice Melin, cancersamordnare på SKL.

En funktion som Beatrice Melin redan nu vet att många landsting efterfrågar är möjligheten att lägga till egna länkar.

– Det kan till exempel vara att lägga till praktisk information om var en viss behandling ges eller hur behandlingsflödet ser ut i landstinget. Det är ett arbete som varje landsting nu kan börja arbeta med, säger hon.

Utveckling utifrån användarnas behov

En annan funktion som ännu inte finns, men som sannolikt kommer att behövas, är möjligheten att länka till tidboken via Stöd och behandling. Det finns även önskemål om att e-MVP ska nås över vårdgivargränserna.

– Patienten kanske opereras i ett landsting och efterbehandlas i ett annat. Då vill vi att e-MVP ska fungera överallt, säger Beatrice Melin.

Med utgångspunkt från det kommer det fortsättningsvis att finnas behov av utveckling av e-MVP. För att utvecklingen ska vara ändamålsenlig och möta de faktiska behoven måste det grundas på kravställning som utgår från användarerfarenheter.

Verksamheten för huvud- och halscancer under Tema Cancer vid Nya Karolinska sjukhuset har förberett arbetet inför e-MVP sedan 2017. Enheten har utgått ifrån ett befintligt informationsmaterial och skapat mallar för vårdplaner som omfattar patienternas hela behandling, inklusive rehabilitering och uppföljning. I juni 2018 är det dags att testa den digitala varianten i skarpt läge. Då kan de första patienterna få sin vårdplan digitalt – om han eller hon själv vill.

– De patienter som har varit med i utvecklingsarbetet har varit väldigt positiva. Vi är ju vana vid att ha all information i mobilen nu för tiden och det är klart att det kan vara enklare än att ha den i en pärm, säger Bodil Westman, regional samordnare för kontaktsjuksköterskor på RCC Stockholm-Gotland.

Lättare att ställa känsliga frågor

Under utvecklingsarbetet har patienter nämnt att de tycker att det är lättare att ställa känsliga frågor via en digital lösning, jämfört med att ställa dem ansikte mot ansikte. En annan fördel är att patienten kan skicka och få svar på meddelanden till och från sin vårdgivare och läsa och ta till sig information när han eller hon själv har tid, utan att behöva fastna i någon telefonkö. Den digitala vårdplanen gör det också möjligt att koppla på formulär där patienten kan informera om sitt mående.

– Ett viktigt mål med e-MVP Cancer är att den som är sjuk ska kunna få en helhetsbild över vården. Samtidigt bidrar de digitala vårdplanerna till en mer jämlik vård, eftersom informationen kan standardiseras. Man behöver inte riskera att kontaktsjuksköterskan glömmer att lämna en lapp om någon viss del i behandlingen, utan allt finns där i mobilen, säger Bodil Westman.

Den nationella strukturen bidrar till att öka jämlikhet och jämställdhet i informationen och kommunikationen mellan patienten och vården, i enlighet med målen i den nationella cancerplanen.

e-MVP är framtagen av Regionala Cancer Centrum (RCC) i samverkan, SKL och Inera.

Om Min vårdplan hos RCC

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!