Publicerad: 27 september 2018

Bättre dialog med elektronisk vårdplan

Nu finns snart Min vårdplan Cancer i elektronisk form i alla sex sjukvårdsregioner. Möjligheten att kommunicera på användarnas villkor är en av fördelarna med det nya formatet.

I enlighet med den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter ha en skriftlig, individuell vårdplan. I pappersform har Min vårdplan Cancer funnits tillgänglig sedan 2013. Den elektroniska Min vårdplan Cancer är ett interaktivt verktyg för att skapa delaktighet, trygghet och förståelse hos patienter och närstående. Planen ska fokusera på och utgå från patientens behov, tydliggöra mål och skrivas tillsammans med patienten. Vårdplanen är tillgänglig via Bank-ID på 1177.se där patienten bland annat kan ta del av en visuell bild av det övergripande vårdförloppet.

– Det är behandlaren som tillsammans med patienten väljer vilken information och vilka formulär som ska synas för patienten, baserat på patientens behov. Både behandlaren och patienten kan dokumentera i vårdplanen och kommunicera med varandra genom meddelandefunktionen, berättar Lina Sarv, projektledare för införandeprojektet på SKL.

Den elektroniska vårdplanen har utvecklats av RCC i Samverkan, SKL och Inera inom ramen för utveckling i Stöd och behandling (SoB) och överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården 2018.

– Inera äger och förvaltar SoB. SKL svarar för införandefasen. Införandeprojektets uppgift har varit att tillsammans med RCC Samverkans nationella arbetsgrupp med kontaktsjuksköterskor hitta verksamheter som vill införa vårdplanen och stötta dem i införandet, säger Lina Sarv.

Sex diagnoser

Nationellt sammanställd information är en viktig del i arbetet för att standardisera och öka jämlikheten på patientinformationen i cancervården. Projektet har inventerat och sammanställt befintlig patientinformation för sex diagnoser; bröstcancer, prostatacancer, huvud/halscancer, tjock- och ändtarmscancer, peniscancer och lungcancer.

I Min vårdplan Cancer kan patienten få en överblick över och läsa information om sin utredning, behandling och planerade uppföljning, få tips om egenvårdsråd och skatta sitt mående i aktivitetsplaner och formulär som vårdgivaren har aktiverat och följer upp.

– Vården kan även lägga in videos med till exempel träningsprogram som visar hur man kan komma igång igen efter en canceroperation, säger Lina Sarv.

Bröstcancerpatienter har testat

En verksamhet inom diagnosen bröstcancer testade Min vårdplan Cancer i ett pilotprojekt 2017. Andra har planerat införande senare i år.

– Flera av de verksamheter som vill införa Min vårdplan Cancer arbetar med just bröstcancerpatienter. Att bröstcancer är en stor cancergrupp och att det redan finns mycket patientinformation och vårdplaner för just denna grupp kan ha spelat roll för verksamheternas stora intresse, säger Lina Sarv.

I piloten framkom att patienter tycker det är bra att ha all information samlad på ett ställe, tillgänglig dygnet runt. Möjligheten att skicka meddelanden på tider som passar användarna är en annan fördel. Vissa frågor upplevs också enklare att ta skriftligt istället för per telefon.

– Vårdpersonal har sagt att verktyget är enkelt att arbeta i och smidigt att individanpassa. Från och med oktober ska det också vara möjligt att överlämna vårdplaner mellan olika vårdgivare och vårdenheter, säger Lina Sarv.

Tema Cancer på Nya Karolinska i Solna är redan i full gång med att erbjuda elektroniska vårdplaner till sina huvud- och halscancerpatienter.

Om Min vårdplan hos RCC i samverkan

Nyhet hos RCC: Huvud- och halscancerpatienter gillar e-MVP

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!