Publicerad: 8 juni 2018

Att lyckas med implementering av SoB

SKL och Inera erbjuder stöd till landstingsledningar och verksamheterna för att öka användandet av e-tjänsten Stöd och behandling i regioner och landsting. Både ledning och verksamhet behöver bli involverade för att lyckas arbeta på nytt sätt.

När Stöd och behandling utvecklades 2012-2014 erbjöd SKL ett stöd för att landstingen skulle förbereda sig inför att de skulle börja ansluta sig till tjänsten. Vid lanseringen av Stöd och behandling år 2015 arrangerade 1177 Vårdguiden ett nationellt införandeprogram då representanter från samtliga landsting och regioner träffades i Stockholm och deltog i workshops om allt från kunskapsstyrning till upphandling.

Efter att SKL intervjuat samtliga landsting framkom att det fanns ett gap mellan verksamheterna och ledningen på olika nivåer, trots SKLs och Ineras stöd.

– Vi insåg att det finns ett behov av stöd som bygger på de regionala förutsättningarna. Jag och Annika Davidsson har hittills besökt Norrbotten och Jämtland-Härjedalen och under hösten 2018 erbjuds stöd till ytterligare fem landsting, säger Anette Cederberg, programansvarig för nyutveckling av Stöd och behandling på SKL.

Anpassat stöd från SKL

SKLs stöd består av två halvdagar med workshops, då representanter för både ledning och patientbehandlande enheter samlas. Före första mötet skickar enheterna in styrdokument, så att Anette Cederberg och Annika Davidsson får en inblick i hur långt verksamheten har kommit i förändringsarbetet i samband med implementering av Stöd och behandling.

– Sedan lyssnar vi in var i processen som de befinner sig och vad de behöver stöd med. Alla är delaktiga och kommer med synpunkter och arbetet resulterar i en aktivitetsplan, säger Anette Cederberg.

En viktig orsak till att de workshops som hittills har genomförts har varit lyckade är just att SKL anpassar stödet och att det inte finns någon färdig modell som måste användas i implementeringen.

– En annan fördel är att både jag och Annika Davidsson har en bakgrund som chef och ledare inom sjukvården, så vi vet hur förutsättningarna kan se ut. Vi stöttar, men landstingen äger frågan och arbetet sker på deras villkor, säger Anette Cederberg.

Praktiskt stöd från Inera

Inera jobbar intensivt med olika teman och verksamhetsnära stöd, till exempel hur SoB kan förvaltas inom landstinget, hur arbetet kan organiseras och hur egna tillämpningar kan utvecklas och införas. I juni ska Inera tillsammans med två landsting starta arbetet med att ta fram ett verksamhetsnära stöd för förvaltning och införande som under hösten kan erbjudas till andra landsting/regioner som är intresserade.

– Det är praktiskt inriktat och ska möta verksamheternas behov, säger Eva Lindholm, samordnare för införande på Inera.

Inera kompletterar sitt stöd till landstingen och regionerna genom ett nätverk för de som skapar Stöd- och behandlingsprogrammen. Cirka 40 personer från hela landet är med i nätverket och fler ansluter. Här byter designers erfarenheter och kunskap med varandra – genom fysiska träffar, webbinarium (seminarium på webben) och interaktiva poddar där aktuella ämnen och frågor diskuteras.

– Det är ju en förhållandevis liten grupp i landstingen och regionerna som jobbar med det här och som är beroende av varandra. För att utveckla Stöd- och behandlingsprogram krävs eftertanke och kunskap, till exempel om hur man jobbar med behovsdriven utveckling, informationsdesign och med ett pedagogiskt perspektiv, säger Eva Lindholm.

Alla landstingens och regionernas designers är välkomna att delta i nätverket för att sänka tröskeln för att skapa egna program, samarbeta och ge invånaren mer möjligheter att få Stöd och Behandling på det sätt som passar individen.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!