Publicerad: 20 mars 2019

Användning av program i Stöd och behandling

Nästan alla regioner kan nu erbjuda invånare behandlingsprogram och stödprogram över internet. Det visar en enkätundersökning om landsting och regioners användning av plattformen för Stöd och behandling.

Enkätundersökningen genomfördes av SKL under 2018 för att kartlägga i vilken omfattning Stöd och behandling används av regionerna och vilka program de erbjuder invånarna. Målet är att underlaget även ska kunna användas för att följa upp hur regionerna arbetar med plattformen över tid.

Kartläggningen presenteras i en ny rapport som visar att samtliga regioner använder, eller är i färd med att använda, Stöd och behandling för att ge internetbaserade behandlingsprogram och stödprogram. Under 2018 erbjöd 17 av 21 regioner behandling över internet, återstående tre kommer att erbjuda det senast våren 2019.

– Det är toppen att alla regioner erbjuder behandlingar och stöd som är internetbaserat. Det är något som kommer att efterfrågas ännu mer framöver, säger Anna Östbom, handläggare på SKL.

Upphandlade program vanliga

Rapporten visar att internetbaserade KBT-behandlingar är vanligast och oftast används beprövade program som redan finns på marknaden. En del regioner utvecklar egna behandlingsprogram, men det är både tidskrävande och ställer höga krav på evidens och erfarenhet, det kräver också att det finns designers som kan utforma programmen. Det kan vara en anledning till att de flesta landsting och regioner valt att upphandla sina program.

– Inom kunskapsstyrningen finns en kompetensgrupp som granskar behandlingsprogram och kan vägleda regionerna vilka program som har ett vetenskapligt stöd, vilket underlättar eventuella upphandlingar.

En del av kartläggningen visar att förvaltningen av plattformen ännu inte satt sig i flera regioners organisation, något som är viktigt för det fortsatta arbetet med att införa Stöd och behandling brett i landet, och för att fler verksamheter ska kunna ta del av plattformens möjligheter.

– Kartläggningen visar att det finns ett stort intresse av att använda Stöd och behandling i regionerna. Därför är det viktigt att plattformen kan tas om hand och förvaltas och att de som vill komma igång kan få stöd med att börja använda SoB och utföra behandlingar, säger Anna Östbom.

Rapport: Användning av program i Stöd och behandling, SKL 2018

Statistik om användning av Stöd och behandling hos Inera

Fakta

Plattformen Stöd och behandling har varit i drift sedan 2015. Samtliga regioner är anslutna till tjänsten via 1177 Vårdguiden, där vårdgivare kan erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram via internet.

Under maj-juli 2018 besvarade samtliga landsting och regioner en enkät med 28 frågor som handlade om användningen av behandlingsprogram, stödprogram och stöd i plattformen Stöd och behandling. Uppföljande intervjuer med respektive landsting och region genomfördes under hösten 2018.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare
  • Anette Cederberg
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!