Publicerad: 23 januari 2020

Fråga och svar

Information inför din höftoperation 1.0, utgivare: Landstinget Sörmland

Utgivare: Landstinget Sörmland

Sammanfattande bedömning

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av Inför din höftoperation 1.0. Ingen bedömning görs därför här av programmets effekt vid användning som stöd inför höftoperation för vuxna. Inför din höftoperation 1.0 finns tillgängligt på nationella SoB-plattformen. Programmet är väl genomarbetat, är lättanvänt och ger ett bra helhetsintryck. Det saknas dock möjlighet till interaktion med en behandlare.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt. Inget är känt om hur programmet fungerar för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!