Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Internethjälpen mot ångest och oro, utgivare: Livanda - Internetkliniken AB

Utgivare: Livanda Internetkliniken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid ångestproblem bygger på kända principer för behandling av ångest men har inte utvärderats vetenskapligt i svenskt sammanhang. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av ångest. Designen bedöms bestå av en bra textlayout och bra balans mellan text, bild och ljud med hög grad av interaktivitet och omfattande formulär.

Vid användning i vården av Internethjälpen mot ångest och oro och programmen med samma innehåll (Internethjälpen vid ångestproblem samt Ångest och oro) rekommenderas starkt att välgenomtänkt uppföljning av förlopp och utfall sker, eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt i svenskt sammanhang och kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!