Publicerad: 17 januari 2019

Fråga och svar

Sjukskrivningskollen 6.0, utgivare: Landstinget i Kalmar län

Utgivare: Landstinget i Kalmar län

Sammanfattande bedömning

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering eller annan utvärdering av programmet. Därför görs ingen bedömning av programmets effekt vid användning i samband med sjukskrivningsprocessen för vuxna som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och/eller muskelrelaterad smärta, och som har arbetsgivare. Sjukskrivningskollen 6.0 finns tillgängligt på SoB-plattformen. Programmet är innehållsrikt med tidvis ojämn nomenklatur, bra bilder och filmer, god interaktivitet.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt eller genom annan utvärdering och inget är känt om hur det fungerar för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!