Publicerad: 12 maj 2020

Fråga och svar

AntiStress 1.1.0, utgivare: Västra Götalandsregionen

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Sammanfattande bedömning

AntiStress är ett program för att förebygga och minska stressrelaterad ohälsa hos vuxna över18 år. Programmet har utvärderats i en vetenskaplig kvalitativ studie om individers upplevelse av programmet.

AntiStress finns tillgängligt på Appstore och Google Play. Designen bedöms bestå av enkel app, som bedöms som ofärdig, med fokus på bibliotek av andningsövningar med ljud men med otydlig navigation och oklara kommandon utan återkoppling och kommunikation.

Vid användning av AntiStress rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!