Publicerad: 6 november 2018

Fråga och svar

Internethjälpen vid nedstämdhet 7.0, utgivare: Livanda - Internetkliniken AB

Utgivare: Livanda – Internetkliniken AB 

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid Nedstämdhet 7.0 anges vara ett program för att behandla lindrig-medelsvår depression hos vuxna. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård. Detta försvårar bedömningen av programmets lämplighet för behandling av lindrig-medelsvår depression.

Internethjälpen vid Nedstämdhet 7.0 finns tillgängligt på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av bra navigations- och layout med god överblickbarhet och tydlig struktur men med svårbedömd interaktivitet, avsaknad av tydlig sammanfattning och avslutning innan mellan avsnitten. Avsaknad av kommunikation förutom att användarens framsteg och resultat kan följas med automatisk återkoppling.

Vid användning av Internethjälpen vid Nedstämdhet i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!