Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Internetbehandling för depression 3.0, utgivare: Region Örebro län

Utgivare: Region Örebro län

Sammanfattande bedömning

Internetbehandling för depression Örebro 3.0 kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna från 18 år. Programmet, som har utvecklats som en modifierad och avkortad version av Internetpsykiatrins depressionsprogram 1.0, har utvärderats i en kontrollerad studie jämfört med detta program, men studien har ännu inte publicerats. Man byggde och modifierade Internetbehandling för depression på Internet-psykiatrins depressionsprogram 1.0 och ett depressionsprogram som testats i en kontrollerad studie (1).

Man rapporterar fortlöpande förlopp och utfall av Internetbehandling för depression 3.0 med hög täckningsgrad. Internetbehandling för depression 3.0 finns tillgängligt på nationella Stöd och Behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt omfattande text med långa rader utan bilder eller video men med modultexten även som ljudfil. God interaktivitet men en omfattande inledning med frågeformulär.

Vid användning av Internetbehandling för depression 3.0 rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!