Publicerad: 25 juni 2018

Fråga och svar

Depressionshjälpen 2.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners

Sammanfattande bedömning

Depressionshjälpen kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie som visade hög effekt på depressionssymtom jämfört med väntelista och en annan kontrollerad studie som visade likvärdig effekt som sedvanlig behandling i svensk primärvård. Upplevelser vid implementering har också beskrivits vetenskapligt.

Depressionshjälpen finns tillgänglig på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av lagom omfattande mängder text utan bilder och med enstaka separata videofilmer; god interaktivitet.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!