Publicerad: 25 juni 2018

Fråga och svar

Depressionshjälpen 2.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners

Sammanfattande bedömning

Depressionshjälpen kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie som visade hög effekt på depressionssymtom jämfört med väntelista och en annan kontrollerad studie som visade likvärdig effekt som sedvanlig behandling i svensk primärvård. Upplevelser vid implementering har också beskrivits vetenskapligt.

Depressionshjälpen finns tillgänglig på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av lagom omfattande mängder text utan bilder och med enstaka separata videofilmer; god interaktivitet.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!