Publicerad: 6 november 2018

Fråga och svar

Depressionsbehandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandlingen 1.0 bygger på kända principer för behandling av depression och bedöms som ett lämpligt program för behandling av lindrig till medelsvår egentlig depression hos vuxna. Det finns god vetenskaplig dokumentation i form av en randomiserad, kontrollerad studie med korttidsuppföljning samt flera uppföljningsstudier. Över 2400 patienter i två landsting har använt programmet. Designen bedöms bestå av bra introduktion, tydlig sammanfattning i varje avsnitt och många hemuppgifter, men med omfattande text och viss inflexibel navigation.

Depressionsbehandlingen finns ännu inte för bruk på SoB- plattformen. Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!