Publicerad: 2 oktober 2018

Fråga och svar

Social fobi 2.0, Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Sammanfattande bedömning

Social fobi 2.0 bygger på kända principer för social fobi-behandling och tidigare, vetenskapligt testade, liknande program, men Social fobi 2.0 har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av social fobi.

Social fobi 2.0 finns för bruk på SoB-plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text med enstaka figurer men inget ljud eller video; låg interaktivitet och mycket omfattande inledande formulär.

Vid användning av Social fobi 2.0 rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och effekter eftersom vetenskaplig dokumentation saknas för samtliga vårdkontexter.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet saknas.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!