Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Paniksyndrombehandling 1.0, utgivare: Psykiatri Sydväst, SLSO, Stockholm

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Sammanfattande bedömning

Paniksyndrombehandling 1.0 är ett program som bedöms som lämpligt för behandling av paniksyndrom med eller utan agorafobi hos vuxna. Programmet har utvärderats i flera vetenskapliga studier varav en randomiserad jämförande studie av medelhög kvalitet, som visar att programmet har samma effekt som gruppbehandling av paniksyndrom.

Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som tillräckligt, men användbarheten är ej utvärderad i primärvård. Programmet används inom den specialiserade vården. Paniksyndrombehandling 1.0 finns ej tillgänglig på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!