Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Oroshjälpen 3.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Utifrån den befintliga vetenskapliga dokumentationen kan Oroshjälpen vara ett lämpligt program för behandling av orosproblematik, där det finns en diagnos om generaliserat ångestsyndrom. Utgivaren uppger att programmet även är lämplig för sjukdomsångest (hälsoångest) men ingen vetenskaplig dokumentation om sjukdomsångestdiagnos finns.

Designen bedöms bestå av omfattande mängder text utan bilder samt enstaka videofilmer, men med god interaktivitet.

Vid användning av Oroshjälpen 3.0 rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!