Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Internethjälpen vid oro 1.0, utgivare: Livanda - Internetklinken AB

Utgivare: Livanda – Internetklinken AB

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen vid oro bygger på kända principer för behandling av ångest och oro men har inte utvärderats vetenskapligt och saknar således vetenskaplig dokumentation. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av generaliserad ångest, allmän oro. Internethjälpen vid oro finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt har programmet bra textomfattning med bra balans av olika medier med bild och ljud som motsvarar texten; god interaktivitet, men det finns ingen automatisk kommunikationsfunktion med vårdgivaren. Detta får ske via särskild överenskommelse för varje vårdgivare/region.

Vid användning av Internethjälpen vid oro i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!