Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Ångesthjälpen Ung 1.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Ångesthjälpen Ung 1.0 är en vidareutveckling av Ångesthjälpen med anpassning för gruppen unga 13-19 år. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför sjukvård. Detta försvårar bedömning av programmets lämplighet för behandling av ångestsyndrom (social fobi, paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och ångestsyndrom utan närmare specifikation) hos unga. Ångesthjälpen Ung finns tillgängligt på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av kortfattad text på breda rader, separat video och bra grafik med bra balans mellan medierna; hög interaktivitet.

Vid användning av Ångesthjälpen Ung rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall, eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!