Publicerad: 12 juni 2018

Fråga och svar

Ångesthjälpen 3.0, utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivare: Psykologpartners W & W

Sammanfattande bedömning

Ångesthjälpen 3.0 kan vara ett lämpligt program för att behandla social fobi hos vuxna från 18 år, och eventuellt även andra ångestsyndrom eftersom programmet baseras på transdiagnostisk metod. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (1) som visade medelhög effekt på social fobi jämfört med väntelista. Däremot finns ingen vetenskaplig dokumentation av att programmet har effekt på andra specifika ångestsyndrom som anges som indikationer av utgivaren; paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, och posttraumatiskt stressyndrom. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Programmet används framförallt inom primärvården. Ångesthjälpen finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av omfattande text med långa rader utan bilder men med separata ljud- och videofiler utan koppling till text; god interaktivitet.

Vid användning av Ångesthjälpen rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskapligt underlag saknas för alla indikationerna och att programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Hela utlåtandet och ifylld värderingsmall

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!