Publicerad: 26 februari 2019

Sammanställning av stöd- och behandlingsprogram för internetbehandling

Sverige ligger i framkant att utveckla behandlingsprogram. 2015 fanns det runt 30 program som används för stöd och behandling, flera håller på att utvecklas.

Med internetbaserade stöd- och behandlingsprogram ges nya möjligheter för invånare, patienter och brukare att få stöd och behandling via nätet. Det underlättar för en användare att när som helst och var som helst få möjlighet att nå sitt stöd- eller behandlingsprogram. Det finns också ett antal fördelar för vårdgivaren med denna form av insatser.

Detaljerad beskrivning av ett 30-tal program som används vid stöd och behandling, 2015 (PDF, nytt fönster)

En inventering som genomfördes 2014 visade att det då fanns 74 behandlingsprogram. En del var färdiga program som redan använts inom hälso- och sjukvården, andra var behandlingsprogram under utveckling och forskning.

Kartläggning internetbaserade stöd och behandlingsprogram inom vård och omsorg, 2014 (PDF, nytt fönster)

Nationell kompetensgrupp

Efter ett ett önskemål från landsting och regioner tillsattes en kompetensgrupp av landstingen via nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK. Kompetensgruppen fick i uppdrag avv gå genom det vetenskapliga stödet för program som uppges vara klara för behandling. 

Nationell kompetensgrupp och dess uppdrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!