Publicerad: 18 augusti 2020

Nationell kompetensgrupp för internetbaserat stöd och behandling

Kompetensgruppen utarbetar rekommendationer för vilken typ av stöd- och behandlingsprogram som är lämpade att förmedla via internet och hur dessa systematiskt ska kvalitetsgranskas.

För att stödja regioner och kommuner i vilka program förmedlade via internet som har en viss kvalitet, behöver befintliga program granskas. SKL har tillsatt en nationell kompetensgrupp med syfte att stödja regioner och kommuner i bedömning och granskning av stöd och behandling som är lämpade för internetbehandling.

Mallar för värdering av program

Kompetensgruppen har tagit fram två mallar, en för att värdera behandlingsprogram för internetbehandling och en för att värdera internetbaserade stödprogram. Syftet är att se om programmet har effekt på det den är till för. I mallarna sammanställs uppgifter som producenter av behandlingsprogram lämnar. Båda mallarna är godkända av NSK-region (nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning).

Värderingsmallarna nås via menyn till höger. Där publiceras också färdiga utvärderingar av program, se sidan Utlåtanden, internetbaserade stöd- och behandlingsprogram.

Kompetensgruppens uppdrag

 • Föreslå en systematisk värderingsmetod för att kvalitetssäkra program.
 • Granska program som används för stöd eller behandling i Sverige i enlighet med beslutat värderingsmetod.
 • Föreslå var resultatet av granskningen görs tillgängligt.
 • Samarbeta med relevanta kvalitetsregister.
 • I övrigt klargöra användning vid stödprogram.
 • Utarbeta ett förslag hur och när granskning bör ske av program framöver.
 • Om möjligt lämna förslag till utlåtande av program när det gäller kvalitet och användbarhet.

Kompetensgruppens arbete under 2019

 • Granska internetbaserade behandlingsprogram inom nya ämnesområden.
 • Introduktion av mall för värdering av stödprogram.
 • Testa värderingsmall för stödprogram på en app.
 • Utvärdering och uppföljning av kompetensgruppens utlåtanden.

Kompetensgruppen

Ordförande

Cecilia Björkelund, läkare professor, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Anneli Nilsson, kurator, Södra sjukvårdsregionen

Cecilia Svanborg, läkare disputerad, kvalitetsregister, Stockholm

Anne H Berman, psykolog docent, Stockholm

Inger Lindberg, barnmorska docent, Norra sjukvårdsregionen

Göran Pettersson, läkare professor, Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson:

Anneli Nilsson
anneli-a.nilsson@regionblekinge.se

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!