Publicerad: 8 oktober 2019

Användning, stöd- och behandlingsprogram

Stöd- och behandlingsprogram som regioner använder för internetbehandling.

Informationen är lämnad av landsting och regioner i oktober 2018.

Enkätundersökning 2018

Under perioden maj–oktober 2018 har SKL genomfört en enkätundersökning med samtliga landsting och regioner för att kartlägga i vilken omfattning plattformen Stöd och behandling används och vilka program regionerna erbjuder till invånarna. Kartläggningen kan användas för att följa utvecklingen i regioner över tid.

Användning av program i Stöd och behandling, enkätundersökning landsting/regioner 2018

Statistik över användningen av Stöd och behandling

Inera presenterar statistik för användningen av Stöd och behandling. Besöksdatan i rapporterna uppdateras vid varje månadsskifte.

Statistik över användningen av Stöd och behandling, Inera

Stöd- och behandlingsprogram som används i regioner

Region

Behandlingsprogram

Stödprogram

Blekinge

Ångesthjälpen

Ångesthjälpen ung

Digital SIP

Min vårdplan cancer

Dalarna

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sovhjälpen
Ångesthjälpen ung

Astmakollen

Gravid: 12-veckorsstödet

Inför samtal

Kostregistrering

Utredning inför bariatrisk kirurgi

Rehabilitering vid knäprotesoperation

Gotland

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sovhjälpen


Gävleborg

Depression och nedstämdhet

Oro och ångest
Sömnproblem

Stresshantering
Bättre självkänsla

Sömnbehandling (BUP)

KBT för bipolär sjukdom


Halland


Eget program för smärtrehabilitering

Sjukskrivningskollen Neurorehabiliteringen: Min hälsoplan med fysisk aktivitet, vardagsaktiviteter, hjärnvila, kognitiv träning

Jämtland/Härjedalen

Depressionshjälpen
Oroshjälpen

Sovhjälpen

Stresshjälpen

Ångesthjälpen


Jönköping

Depressionshjälpen
Oroshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung

Sjukskrivningskollen

Neuropsykiatrisk utredningsprocess och psykosprocess (egenutvecklat)

Min vårdplan cancer

Registrerar mående

Sömn och sömnbesvär

Ångest och oro

Kalmar

Depressionshjälpen
Oroshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung

Besök smärtenheten

Hälsoenkät arm/axel/hand

Kostregistrering

Sjukskrivningskollen

Livstilsenkät för gravida

MADRS självskattning

Matdagbok

Matdagbok med symtomregistrering
Stressad?
Sömn och sömnbesvär
Ångest eller oro?

Kronoberg

Depressionshjälpen
Sovhjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung


Norrbotten

Internethjälpen vid smärta
Internethjälpen vid ångest/oro


Skåne

Internethjälpen vid ångest/oro

Ångesthjälpen ung

Ta dig ur depression (egenutvecklat)

Viktnedgång (egenutvecklat)

Föräldrar till barn med autism (egenutvecklat)

Autismstöd för vuxna

Mindfulness
Stöd till viktreducering
Utvärdering stöd och behandling via nätet

Stockholm


Alkohol och hälsa
KBT barn med ångest
KBT vid ätstörningar

Alkoholprogrammet  Cannabisprogrammet

Koll på Aspberger/Scope
Efter hjärtinfarkten

Videobesök psykiatri (bedömningssamtal)

Min vårdplan cancer (huvud- hals)

ADHD-center: utvärdering grundkurser

CI-terapi för små barn

SLL självstudier

Förberedelse och uppföljningsprogram

Internethabiliteringen

Hälsoprofilen

Stressrehab

Smärtrehab

Digital SIP

Sörmland

Depressionshjälpen
Oroshjälpen
Stresshjälpen
Sovhjälpen
Ångesthjälpen
Ångesthjälpen ung

Internetbaserad preoperativ information inför höft- och knäplastik

Sjukskrivningskollen

Uppsala

Depressionsprogrammet(egenutvecklat)

Sömnprogram (egenutvecklat)

Social fobi

Vägledd självhjälp (ätstörning)
Sömnbehandling (BUP)

Matdagbok

Uppföljning affektiva behandlingsenheten (personalutbildning)

Min vårdplan cancer (tjocktarm)

Egenanmälan sömn

Egenanmälan depression

Uppföljning av sömn (BUP)


Värmland

Depressionshjälpen
Stresshjälpen
Ångesthjälpen
Oroshjälpen
Sovhjälpen

Ångesthjälpen ung

MADRS-självskattning

Västra Götaland

Depression och nedstämdhet

Oro och ångest
Sömnproblem
Stresshantering
Ångesthjälpen ung

Hur mår du?

Leva-metoden

Sömnskola

Substitutionsvården

Min vårdplan cancer

Västerbotten

Depression och nedstämdhet

Ångesthjälpen
Internethjälpen vid ångest/oro
Depressionshjälpen
Oroshjälpen
Sovhjälpen

Sjukskrivningskollen

Egensdesignade stöd under cancerbehandling
Västerbottens hälsoundersökning

Västernorrland

Depression och nedstämdhet
Oro och ångest
Sömnproblem
Stresshantering

Demonkampen (för ungdomar 13-19 år med ångest)


Västmanland

Depression och nedstämdhet

Oro och ångest

Sömnproblem

Stresshantering


Örebro

Internetbehandling för depression (egenutvecklat)


Östergötland

Depressionshjälpen

Oroshjälpen

Sovhjälpen
Stresshjälpen

Ångesthjälpen

Min vårdplan cancer

Registrerar mående

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!