Publicerad: 27 november 2019

E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

Illustration för puffbild

SKR stöttar utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner och regioner på flera sätt.

Illustration på puffbild

Den gemensamma visionen för e-hälsoarbetet och handlingsplanen för att nå visionen.

Illustration för puffbild

SKR ingår i ett projekt som ska ta fram förslag för en process för validering av digitala tjänster och produkter.

Illustration på puffbild

SKR arbetar med att stödja regionernas arbete med strukturerad information för att bidra till ordning och reda i vårdsystemen.

Aktuellt

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!