Publicerad 11 augusti 2020

Exempeltext

När du vill förklara något i en skrift kan det vara bra att visualisera det för läsaren genom att ge exempel.

Det här är vårt format för exempeltexter i rapporter och broschyrer, alltså för texter som beskriver ett exempel i det övriga innehållets sammanhang.

Rubrik: Whitney Medium, 8/10 pkt, understrykning 0,5 pkt

Brödtext: Whitney Light, 8,5/13 pkt

Kontakt

Kontakta SKR