Publicerad 11 augusti 2020

Mapp

Mapparna görs i A4-format, 297x210 mm. Nedan ses exempel på SKL:s standardmapp och konferensmapp.

Mappen finns i en smal och en bred variant och ligger i kontorsförråden på våningsplanen.

SKL:s standardmapp

Till konferenser och mässor kan det finnas behov av att ta fram särskilda mappar som anknyter till konferensens grafiska manér.

Exempel på konferensmapp, omslag

Exempel på konferensmapp, utvikt

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset