Publicerad 20 december 2023

SKR:s stöd i omställningsarbetet

Den preliminära tidplanen för införande av ny lagstiftning är i juli 2025. Detta innebär att arbetet med förberedelse behöver starta nu.

SKR bygger sitt stöd till socialtjänsten runt följande:

  • En samlad kommunikation.
  • Samordning och stöd i utveckling av nya och anpassade arbetssätt.
  • Utvecklat stöd i uppföljning, jämförelse och analys.
  • Ledning och styrning som främjar utveckling.
  • Utbildning till socialtjänsten och närliggande verksamheter.

SKR samlar information om arbetet med omställning av socialtjänsten på den här webbplatsen. Den kommer att fungera som en arena för kunskap, erfarenheter och sammanhållen utveckling.

Webbplatsen kan utgöra stöd till målgrupper och intressenter genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör socialtjänstens samlade omställning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.