Dags att reformera och ställa om

Med den nya socialtjänstlagen 2025 ska socialtjänsten blir mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad. Här hittar du stöd och inspiration att förbereda inför nya lagen. Webbplatsen fylls på löpande och riktar sig till som arbetar i eller samverkar med socialtjänsten.

Dags att reformera och ställa om

Med den nya socialtjänstlagen 2025 ska socialtjänsten blir mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad. Här hittar du stöd och inspiration att förbereda inför nya lagen. Webbplatsen fylls på löpande och riktar sig till som arbetar i eller samverkar med socialtjänsten.

Dags att reformera och ställa om

Med den nya socialtjänstlagen 2025 ska socialtjänsten blir mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad. Här hittar du stöd och inspiration att förbereda inför nya lagen. Webbplatsen fylls på löpande och riktar sig till som arbetar i eller samverkar med socialtjänsten.

Dags att reformera och ställa om

Med den nya socialtjänstlagen 2025 ska socialtjänsten blir mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad. Här hittar du stöd och inspiration att förbereda inför nya lagen. Webbplatsen fylls på löpande och riktar sig till som arbetar i eller samverkar med socialtjänsten.