Publicerad: 17 december 2019

Statistik

SKR samlar in, producerar och redovisar en del statistik som rör verksamheten i kommuner och regioner. Här finns till exempel ekonomi- och verksamhetsstatistik, personalstatistik, analysrapporter och verktyg. För dig som uppgiftslämnare finns anvisningar och blanketter.

Bild på statistik.

För den officiella statistiken för kommuner och regioner ansvarar olika myndigheter och här har vi samlat information om hur du når den. Kolada är en samlad ingång till nyckeltal om kommuners och regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik men också på uppgifter från andra källor.

Publikationer

Läs mer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!