Publicerad: 8 januari 2020

Personaltäthetsmodellen

Med hjälp av personaltäthetsmodellen är det möjligt att jämföra personalresurserna inom hälso-och sjukvård dels internt och dels gentemot andra landsting.

Regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan regioner har varit svåra att göra utifrån befintlig statistik, eftersom det där bland annat inte tas hänsyn till att man köper och säljer vård i olika utsträckning.

Modellen

SKR har tillsammans med regioner utarbetat en personaltäthetsmodell. Modellen korrigerar för olikheter i verksamheterna i den befintliga statistiken där de största skillnaderna är köpt respektive såld vård samt kostnader för inhyrd personal.

Utifrån enhetliga definitioner beräknas personalresurser för den hälso- och sjukvård som produceras av den egna regionen och för den vård som konsumeras av de egna invånarna. En rad nyckeltal kan skapas som möjliggör jämförelser mellan regioner, mellan olika verksamheter, yrkeskategorier samt över tid.

Data

Modellen bygger på redan inlämnad data som hämtas från SKR:s personalstatistik (novemberstatistiken), den ekonomiska bokslutsstatistiken, från de avtal som regionerna har med bemanningsföretag samt från verksamhetsstatistiken.

Nyckeltalen

Nyckeltalen baserade på personaltäthetsmodellen laddas ner från Kolada. I nuläget finns nyckeltal endast för regionerna.

Kolada

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!