Publicerad: 25 april 2019

Landstingsanställd personal 2017

Här redovisas uppgifter från 2017 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i landsting och regioner.

Uppgifterna avser anställda under november 2017. Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Tabeller Landstingsanställd personal 2017

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 

Bilaga 3

Definitioner och begrepp

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker
  • Benny Lindroos
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot