Publicerad: 28 augusti 2019

Kommunal personal 2018

Här redovisas uppgifter från 2018 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2018. Tabellerna nedan är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Rikstabeller

Kommunvisa tabeller

Bilagor

Bilagorna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Tidigare års redovisningar

Kommunal personal 2017

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker
  • Benny Lindroos
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!