Publicerad: 4 februari 2020

Insamling av personal- och lönestatistik

Information och anvisningar till dig som är uppgiftslämnare av personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

Inlämning av uppgifter

Inlämning av uppgifter till personal-och lönestatistiken (nytt fönster)

Uppgifterna lämnas till Sveriges Kommuner och Regioner senast den 1 december.

Inloggning

Inrapportering sker direkt via inloggning med hjälp av det användarnamn och lösenord som skickas ut till den som är registrerad som kontaktperson hos oss inför insamlingen.

Om det är någon annan som ska vara kontaktperson behöver du som sedan tidigare står som kontaktperson logga in och ändra kontaktuppgifter. Därefter behöver du vidarebefordra information om anvisningarna till den nya personen. Nytt lösenord kommer att skickas ut vecka 46.

Granskning och rättning av uppgifter avslutad inom en vecka

Kontaktpersonerna kan gå in och granska och vid behov rätta de inskickade uppgifterna omedelbart efter inrapportering. Vi rekommenderar att granskning och eventuell rättning påbörjas så snart som möjligt så att den kan vara avslutad inom en vecka.

Kodförteckning befattningskod för regioner

Samtliga regioner behöver även skicka in en kodförteckning för variabeln Befattning där klartext till respektive kod framgår. Filen kan antingen skickas till personalstatistik@skr.se eller laddas upp i applikationen under inlämningsfliken (Komplettera- Annat).

Detta gäller endast region.

Att notera 2019

Fält 9: Etikett enligt AID

Etiketten ska redovisas enligt AID 2018 (version 2019-09-20), se bilaga E. En översyn för att säkerställa att rätt etiketter används bör göras regelbundet. Vi har t.ex. noterat att en relativt stor mängd anställda har AID-etiketten 101010, den etiketten ska endast användas för kodning av högsta chefen i en kommun/region. Notera också att några mindre förtydliganden gjorts i AID 2018 (version 2019-09-20).

Fält 10: Ansvar enligt AID

Notera att definitionerna för ansvarskoderna har förtydligats, se bilaga F.

Fält 11: Arvoderad anställning enligt AID/Läkare med begränsat ledningsansvar

Koden M har tillkommit för läkare med begränsat ledningsansvar i form av fullgjord bakjour eller medicinskt ansvarsområde.

Fält 15: Lönekollektivavtal

Intresset för att även följa upp andra avtal än HÖK, såsom BEA, BUI och BAL samt bestämmelser för studentmedarbetare och traineejobb har ökat. Dessa har egna avtalskoder och det är av vikt att rätt kod lämnas.

Fält 16: Anställningsform

Observera att en anställning på avtalen BEA (undantaget OSA), BUI, BAL samt bestämmelser för studentmedarbetare och traineejobb endast kan göras som en särskild tidsbegränsad anställning vilket inte är att likställa med allmän visstidsanställning eller vikariat. Anställningsformen bör därför vara Annan tidsbegränsad anställning (kod 9).

Fält 31: Heltidslön

Lönen ska anges vid heltid. För personer som arbetar deltid ska lönen räknas om till heltidslön. Detta gäller även personer som omfattas av avtalen BUI eller BAL som enligt avtal arbetar 75 procent.

Fält 32: Fast lönetillägg

Eventuella fasta lönetillägg som påverkas av ledighet ska redovisas här. Tilläggen ska avse november. Om lärarlönelyftet eller karriärtjänster ges som fast tillägg ska det tas upp här. Avrunda till hela kronor. Observera att dessa tillägg även ska ingå i heltidslön (fält 31).

Anvisningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare
  • Clara Arrhenius
    Statistiker

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!