Publicerad: 8 januari 2020

Personalstatistik, anställda i kommuner och regioner

SKR samlar in och redovisar årligen statistik över alla anställda i kommuner och regioner per november, ofta kallad novemberstatistiken. 

sjukvårdspersonal läser på dataskärm

Uppgifterna redovisas här i form av tabeller och diagram, fördelat per personalgrupp, verksamhet, kommun/region med mera.

Här finns också en sammanställning av sjukfrånvaron hos anställda i kommun och region i form av nyckeltal hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som enlig lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

Insamling av personal- och lönestatistik

För dig som uppgiftslämnare av uppgifter till novemberstatistiken hittar du här information och anvisningar samt länk till SKR:s statistikinlämningssystem för inlämning och granskning av uppgifter.

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare
  • Benny Lindroos
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!